Kontakt

Adresa úradu:

Obecný úrad v Turni nad Bodvou
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou

Web:
www.turnanadbodvou.sk
E-mail:
turna@turnanadbodvou.sk

Tel. (ústredňa):

+421 55 466 21 01
Tel. (starosta):

+421 55 466 21 38

Napíšte nám

Obecný úrad / Községi hivatal


Zväčšiť mapu
Adresa obecného úradu / Községi hivatal címe:

Obec Turňa nad Bodvou
Obecný úrad v Turni nad Bodvou
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou (ústredňa): 
+421 55 466 21 01

Telefón (starosta): 
+421 55 466 21 38

E- mail: turna@turnanadbodvou.sk

Web: www.turnanadbodvou.sk

Počet obyvateľov / Lakosság száma: 3 700

Rozloha obce / A község tetrülete: 23,21 km2


Prevádzkový režim obecného úradu / A községi hivatal üzemeltetése

Deň / Nap Pracovný deň / Munkanap Stránkové hodiny / Félfogadási órák
Pondelok /
Hétfő
Stránkový deň /
Félfogadási nap
07:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok /
Kedd
Nestránkový deň /
Nincs félfogadás
- -
Streda /
Szerda
Stránkový deň /
Félfogadási nap
07:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok /
Csütörtök
Nestránkový deň /
Nincs félfogadás
- -
Piatok /
Péntek
Stránkový deň /
Félfogadási nap
07:30 - 11:30 12:00 - 13:00
               
Sobášiaci / Esketők: Bc. Mária Andóová
Ing. Mária Pallaiová
Meno a priezvisko / Név  Funkcia
Mgr. Atila Oravecz starosta obce / polgármester
tel.: 055 / 466 21 38
mobil: 0907 976 360
e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk
ústredňa: 055 / 466 21 01
Bc. Mária Andóová
zástupca starostu obce / polgármester helyettes
   
Hlavný kontrolór / főellenőr:  Ing. Gabriel Nagy
Meno a priezvisko / név  Kontakt
Ing. Gabriel Nagy  ngabi@stonline.sk
   
Pracovníci  administratívneho oddelenia obecného úradu / A községi hivatal dolgozói:
Meno a priezvisko / név Pracovná funkcia/agenda
MVDr. Katarína Flachbartová
prednosta obecného úradu / elöljáró (hivatalvezető) 
tel. 055/3336714
e-mail: kancelaria@turnanadbodvou.skVladimír Krompasky
Vedúcit technického úseku a životného prostredia / Technikai és környezetvédelmi részlegvezető tel.: +421 55 3336715
tel. mob.: +421 908 987 729
e-mail: technicke@turnanadbodvou.sk
Iveta Szásziová  ekonómia, finančníctvo, poplatky / számvitelvezető
tel.: +421 55 3336711
e - mail: ekonomicke@turnanadbodvou.sk
Henrieta Szitásová civilná ochrana, kronika / polgári védelem és krónikás
e - mail: co@turnanadbodvou.sk
Eva Kováčová evidencia obyvateľstva, spisovňa, poplatok za odpady / lakosság nyilvántartó, iratiktató és illetékkezelő; 
tel.: +421 55 466 21 01 
e - mail: turna@turnanadbodvou.sk
Mária Korcsmárosová správy príjmov, ďalšia finančná a evidenčná agenda, daň z nehnuteľností / ingatlan adó, vagyon és számviteli kezelő
tel.: +421 55 3336712
e - mail: dane@turnanadbodvou.sk
Margita Kovácsová pokladňa, matričný úrad, overovanie / pénztár kezelő, anyakönyvi vezető és hitelesítő, 
tel. 055 333 7105
tel.: +421 e-mail: matrika@turnanadbodvou.sk
Mgr. Eva Sebestyénová sociálny pracovník obce / szociális viszonyok kezelője
tel.: +421 55 333 67 17
e - mail: socialne@turnanadbodvou.sk
Mária Gáborová - dlhodobo PNS
Renáta Drozdová - zastupujúca
upratovačka, doručovateľka, korešpodentka / pósta kezelés és kézbesítő, takarítónő
tel.: +421 55 466 21 01
 Andrej Miklos
Obsluha pracovných strojov, strojných zariadení a hasiacej techniky/ Munkagép, gépberendezések és tűzoltó eszközök kezelője
Spoločný obecný úrad / Közös hivatal: 
Meno a priezvisko / Név Pracovná funkcia / agenda
MVDr. Katarína Flachbartová Stavebníctvo, regionálny rozvoj, ďalší prenesený výkon št. správy / Építési hivatal és állam által átruházott más hatáskörök kivitelezője 
tel.: +421 55 466 22 17
      +421 55 3336713
e-mail:spou@turnanadbodvou.sk
   
Materská škola / Óvoda:  
Meno a priezvisko / Név Pracovná funkcia/ agenda
Eva Oravcová
Riaditeľka MŠ / Óvoda igazgató
tel.: +421 55 466 23 59
       +421 55 333 67 18
Adresa / Cím:  
Materská škola
Župná č. 567/12 
(a 172/10 - elokovaná trieda)
044 02  Turňa nad Bodvou
 
e - mail: skolka@turnanadbodvou.sk  
   
Obecná knižnica a InfoCentrum / Könyvtár és Infó központ:
Adresa / Cím :  
Moldavská cesta 
č. 105/36,
044 02  Turňa nad Bodvou
Adela Vargová
telefón: +421 55 466 65 49
            +421 55 333 67 17
e-mail: infocentrum@turnanadbodvou.sk
  
Rozpočtové organizácie obce / A község iskolái : 
Názov a adresa / Elnevezés és cím (zákonné informácie)
Riaditeľka školy / Igazgató
Názov organizácie: Základná škola,
Sídlo: Školská ulica č. 301/16,
044 02  Turňa nad Bodvou
Bod 3d dátum zriadenia: 1.4.2002
Bod 3g spoločný školský obvod Základnej školy Turňa nad Bodvou
Bod 3j) rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Andrea Deáková 
tel.: +421 55 466 2131
+421 907 906 479
e- mail: 301.skolaturna@gmail.sk
web sídlo: www.zsturnaslov.edupage.org

Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským-Alapiskola,
Školská ulica č. 301/12,
044 02  Turňa nad Bodvou

Ing. Andrea Molnárová
tel.: +421 55 466 2219
web: www.zsmturna.edu.sk
e- mail: skola@zsmturna.edu.sk 

OZNÁMENIE O PRIEBEŽNEJ REALIZÁCII PROJEKTU :
Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou tu
Informácia o realizácii stavby "Zberného dvora" tu

Plán podujatí v obci Turňa nad Bodvou v roku 2016  tu
Plán podujatí materskej školy v roku 2016 tu  

Vzor "Ohlásenia drobnej stavby" tu
KALENDÁR
September 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric
Anketa:

Počasie na Slovensku

Fotogaléria: