Kontakt

Adresa úradu:

Obecný úrad v Turni nad Bodvou
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou

Web:
www.turnanadbodvou.sk
E-mail:
turna@turnanadbodvou.sk

Tel. (ústredňa):

+421 55 466 21 01
Tel. (starosta):

+421 55 466 21 38

Napíšte nám

Verejné obstarávanie

Oznámenie o uverejnení výzvy na predloženie ponuky - Finančný manažér
Výzva na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou - Finančný manažér
Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk - Projektový manažér
Výzva na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou - Projektový manažér
Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk - Spotrebný materiál
Výzva na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou - Spotrebný materiál
Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk - Publicita
Výzva na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou - Publicita
Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk - Poštové a telekomunikačné poplatky
Výzva na predkladanie ponúk - Poštové a telekomunikačné poplatky
Výzva na predloženie ponúk na nákup tovaru pre hasičskú súťaž

Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou. Výsledok verejného obstarávania na „Nákup traktora, čelného nakladača a traktorového trojstranného sklápača“ 
Výzva - Rekonštrukcia a oprava hydroizolácií plochých striech (Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu)
Výzva - na dodanie služby s názvom: „Publicita a informovanosť“
Výzva - na dodanie stavebných práca  „Regeneráciu ulíc Horná Kostolná a Malá“
Výzva - na dodanie stavebných prác „Rekonštrukcia vonkajších otvorov Obvodného zdravotného strediska"
             Doplnenie Výzvy na dodanie staveb. prác "Rekonštrukcia vonkajších otvorov ObZS"
               • Špecifikácia okien ObZS – prízemie
               • Špecifikácia okien ObZS – poschodie 
               • Špecifikácia okien ObZS – pediatria 
               Oznam o predlženie lehoty na podanie cenových ponúk             

Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na zákazku
"Nákup kontajnerov : 1. Zvonové kontajnery na zber triedeného odpadu, 2. Skladový kancelársky kontajner, 3. Veľkoobjemové závesné vaňové kontajnery 7 m3"

Výzva - „Manažment prípravy spracovania a podania ŽoNFP na výzvu OPZ2013/2.1/01"
 

Výzva - "Stavebný dozor pri realizáciistavby LSKxP - zdravotné stredisko v Turni nad Bodvou" .  

Správa o zákazke - "Nákup kontajnerov"

Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní... zákazky "Nákup traktora, čelného nakladača a traktorového trojstranného sklápača 1" 


Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní... zákazky "Nákup traktora, čelného nakladača a traktorového trojstranného sklápača 1" - opravená

Výzva na predloženie ponúk - radlica a závažia na traktor

Výzva na predloženie ponúk - "Obnovenie multifunkčného ihriska" TU

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - "Obnovenie multifunkčného ihriska" TU 

    

KALENDÁR
September 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
meniny má: Móric
Anketa:

Počasie na Slovensku

Fotogaléria: